12121021

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
läser bra och har bra läsförståelse

– Socialt:
lugn och trevlig kompis – en som man kan lita på

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
skrivfärdigheten

-Social utveckling:
att koncentrera sig på uppg.

Målsättning på kort sikt:
att kunna skriva ord (blåa) och korta meningar med små bokstäver.

Målsättning på lång sikt:
Att kunna skriva berättelser (ca 1 sida)Skolan:
ta fram mtr. för skrivträning

Föräldrar:
lyssna på läsning

Elev:
ta ansvar för att skriva meningar