12121020

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
vilja att arbeta i skolan
känner lust att lära

– Socialt:
glad och positiv

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
att kunna skriva små berättelser
att utv. läsfärdigh.

-Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
att kunna skriva en text till en bild
att kunna läsa nivå 4 flytande
att kunna lösa enkla korsord

Målsättning på lång sikt:
att kunna läsa nivå 5Skolan:
träna läsn. i skolan
ta fram olika mtr.

Föräldrar:
lyssna vid läsningen varje kväll

Elev:
ta ansvar för att läsa varje kväll