12121019

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
har nu vilja att förbättra läsningen

– Socialt:
öppen, vill gärna berätta

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
läsningen
matte

-Social utveckling:
bli bättre på att koncentrera sig
förstå att man inte får störa genom att prata högt på lekt.

Målsättning på kort sikt:
att kunna läsa nivå 4 i [— oläsligt] flytande
att arbeta tyst utan att störa

Målsättning på lång sikt:
att träna välskrivn och kunna skriva hela alfab. med små bokst. och använda det i ord och meningar.Skolan:
du får hjälp av spec.lärare med lästräning
att visa material som du kan arb. med

Föräldrar:
att lyssna på läsningen

Elev:
konc. mig på läxorna
konc. mig på mitt arb. i skolan