12121018

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
har vilja att arbeta i skolan

– Socialt:
är alltid glad och positiv

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
läs och skrivträning

-Social utveckling:
träna på att arbeta lugnt
tänka efter lite mer
att inte fråga så mycket

Målsättning på kort sikt:
att kunna alfabetet
att läsa utan att gissa

Målsättning på lång sikt:
att kunna läsa nivå 4Skolan:
ge lämpligt mtr.

Föräldrar:
att lyssna på läsn.

Elev:
ta ansvar för att läsa varje vardagskväll