12121017

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Läser bra,
har många kunskaper av allm.bildn.karaktär

– Socialt:
glad och trevlig

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
skrivförarbeten

-Social utveckling:
koncentration och uthållighet

Målsättning på kort sikt:
att kunna skriva [— oläsligt] med små bokst.
att kunna läsa [— oläsligt] och skriva om det

Målsättning på lång sikt:
att kunna skriva en berättelse eller saga på ca 1 sidaSkolan:
hjälpa till med mtr. och inspiration

Föräldrar:
lyssna på läsningen och hjälpa till med läxan

Elev:
ta ansvar för att inte störa och komma igång och läsa och skriva berättelser.