12121016

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
har vilja att lära sig
kan stora add och subtr.tab.
läser nivå 4

– Socialt:
lugn, trevlig
bra och omtyckt kompis

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
skriva meningar med små bokst., Stor bokstav och punkt

-Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
att kunna läsa och berätta böcker nivå 5
att kunna skriva meningar utan att blanda stora och små bokst.

Målsättning på lång sikt:
läsa små faktaböcker och skriva om det (t.ex. om djur)
kunna skilja på Mening, Fråga, Utrop.Skolan:
Visa mtr. som passar

Föräldrar:
lyssna på läsning
hjälpa till med läxor

Elev:
ta ansvar för lära dig skriva
fina meningar.