12121015

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Duktig på matte
vilja att vara i skolan [svårläst > osäker tolkning]
väldigt duktig på allt skapande
– Socialt:
[oläsligt]
Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
läsningen – läsa varje kväll
skrivträning

-Social utveckling:
att arbeta självständigt under längre stunder

Målsättning på kort sikt:
[två punkter som är oläsliga]

Målsättning på lång sikt:
[en oläslig punkt]

– social utvecklingSkolan:
ta fram mtr. och visa hur du ska göra

Föräldrar:
lyssna på läsningen

Elev:
ta ansvar för att läsa varje kväll.