12121005

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Sv: lagom att läsa Saras årsbok
stava, läsa lite engelska
Ma: snabbtänkt, bra på + och -, gåtor

– Socialt:
Du är en person man kan lita på
Du talar lugnt och tydligt

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Sv: lånar bok på biblioteket som du kan läsa själv hemma
Komma ihåg stor bokstav i början på en mening.
Ma: klockans minuter, ramsräkna till 1000

– Social utveckling:
Våga säga till när någon är dum i en grupp.

Målsättning på kort sikt:
Läsa låneboken själv, Hämta läsläxan själv och läsa.
Därefter lyssnar mamma el pappa
Skriv 1 brev till mormor,
Klockans minuter, ramsräkna till 1000.

Målsättning på lång sikt:
Klarar målen i åk 2. Skolan:
Namn 1, Namn 2

Föräldrar:
mamma Namn
pappa Namn

Elev:
Namn