12121004

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Läser småböcker, nivå 4,5.
Skriver med små bokstäver.
Klockans minuter, Bra på +

– Socialt:
Talar lugnt och tydligt

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Läsa flera småböcker hemma.
Börja meningar med stor bokstav.
Träna mer -.

– Social utveckling:
Fråga: Vad menade du? (när du inte förstår vid problem).

Målsättning på kort sikt:
Ramsräkna till 1000, Kunna månaderna
Att läsa Antons bok.

Målsättning på lång sikt:
Målen i åk 2. Skolan:
Namn 1, Namn 2, Namn 3

Föräldrar:
mamma Namn
pappa Namn

Elev:
Namn