12121003

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Sv: bra på att läsa
bra på att skriva dagbok, stavningsläxan
Ma: räkna + och -, klockan

– Socialt:
Ta hand om dina saker och gemensamma saker, leka i grupp

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Ma: jobba med mellanled, ramsräkna
Sv: skriva meningar, sätta punkt.

– Social utveckling:
självmant ge hjälp

Målsättning på kort sikt:
läxorna, ramsräkna till 1000
kunna skriva meningar och sätta punkt
läsa kapitelböcker

Målsättning på lång sikt:
Nå målen i åk 2 Skolan:
Namn 1, Namn 2, Namn 3

Föräldrar:
Namn 1, Namn 2

Elev:
Namn