12121013

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Sv: Läser biblioteksböcker, skriver små bokstäver
Ma: Räkna + och -, klockan

– Socialt:
Tala lugnt och tydligt
En person man kan lita på.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Sv: skriva sagor, veta var meningar slutar och sätta punkt
Ma: klockans minuter, ramsräkna till tusen

– Social utveckling:
Arbeta helt självständigt.

Målsättning på kort sikt:
Skriva 1 saga, skriva 2 sånger
ramsräkna till 1000
kunna klockans minuter

Målsättning på lång sikt:
Nå målen för åk 2 Skolan: Namn 1 och Namn 2

Föräldrar:
mamma Namn
pappa Namn

Elev
Namn