12121012

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Skriva fint, bra på att läsa småböcker
bra på läsläxan
Ma: räkna +, skriva fina siffror

– Socialt:
Bra på att ta hand om de som är ledsena [!]
En person som man kan lita på.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
att kunna läsa Antons bok
att kunna skriva sagor, skriva en låt
räkna -, mellanled, skriva alla siffror rättvänt.

– Social utveckling:
Komma ihåg läxorna

Målsättning på kort sikt:
Om några månader kunna läsa Antons bok.
Att skriva en saga hemma och en saga i skolan.
Att vända siffrorna.

Målsättning på lång sikt:
Målen för åk 2 Skolan:
Namn 1, Namn 2, Namn 3

Föräldrar
Namn 1, Namn 2

Elev:
Namn