12121010

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Bra på att läsa Antons bok, låneböcker
Bra på att skriva meningar med stor bokstav och punkt
Ma: räkna +, Problemlösning

– Socialt:
Bra på att hjälpa kompisar, bra på att lyssna i ringen.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Sv: Skriva Saga och 1 låt (dikt)
fortsätta läsa varje dag
Ma: träna på månadernas namn (Kan som 14/12 -06)
träna på minustal

– Social utveckling:
Träna på att komma ihåg saker och läxor [”komma ihåg saker och läxor” är understruket] .

Målsättning på kort sikt:
Skriva 1 saga, skriva 1 låt
läsa varje dag
träna månadernas namn
träna minustal

Målsättning på lång sikt:
Klara målen för åk 2 Skolan:
Namn 1, Namn 2

Föräldrar:
mamma Namn
pappa Namn

Elev:
Namn