12121025

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Arbetar bra med planeringsboken och pilen.

– Socialt:
Bra kompis.
Arbetsvillig.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Läsförståelse
matteord

-Social utveckling:
Att inte ge upp.

Målsättning på kort sikt:
Läsa och förstå böcker på nivå 4 och 5 i Stjärnsvenska.

Målsättning på lång sikt:
Kunna läsa TV-texten.Skolan:
Pilen, Wing-böcker

Föräldrar:
Hjälpa till att läsa andra böcker än läsläxan.

Elev:
Tränar.