12121026

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
matematik
pilen – svenskauppgifter

– Socialt:
pigg, glad, kamratlig

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
stavning
skriva meningar
välskrivning

-Social utveckling:
Arbeta bättre i grupp

Målsättning på kort sikt:
Skriva faktatexter på minst en sida.

Målsättning på lång sikt:
Skriva bra texter.Skolan:
stavningsträning, läxa
Ta fram faktatexter.

Föräldrar:
Uppmuntra till att N [elevens namn] skriver hemma

Elev:
Arbeta målmedvetet.