12121027

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
matte
läsning
idrott

– Socialt:
lugn
ansvarsfull

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Fylligare texter

-Social utveckling:
Grupparbete

Målsättning på kort sikt:
Skriva faktatexter på minst en sida.
Ha tålamod i grupparbete

Målsättning på lång sikt:
Kunna skriva en berättelse på minst en sida med rubrik, inledning och avslutning.
Stor bokstav och stora skiljetecken.Skolan:
Tar fram faktaböcker och ge tillfälle till att skriva.

Föräldrar:
Uppmuntra till att N [elevens namn] skriver hemma.

Elev:
Arbeta målmedvetet framåt.