12121028

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
matte, räkna

– Socialt:
God kompis

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Läsning
Stavning

-Social utveckling:
Att alltid säga vad han tycker (stå emot grupptryck).

Målsättning på kort sikt:
Läsa minst en bok på ca 25 sidor varje vecka.

Målsättning på lång sikt:
Stava rätt.Skolan:
Hjälpa till vid lån på skolbiblioteket.

Föräldrar:
Uppmuntra till läsning.

Elev:
Göra det mamma och pappa säger.
Försöka läsa lite varje dag.