12121029

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Att arbeta med pilen.

– Socialt:
Arbetsvillig

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
mattebegrepp (t.ex. hälften, udda, jämnt, kvadrat, rektangel mm).

-Social utveckling:
Våga mer. Våga försöka

Målsättning på kort sikt:
hälften, udda, jämna kvadrat, rektangel
Våga mer i skolan.

Målsättning på lång sikt:
Klara nationella proven i år 5.Skolan:
Ta fram material som tränar matematiska begrepp.

Föräldrar:
Prata om matteord.

Elev:
Arbeta hårt.
Vara djärv.