12121030

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Att jobba i matteboken.

– Socialt:
En bra kompis.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Simma
Läsa svårare ord
Ha en röd tråd när du berättar och skriver.

-Social utveckling:
Koncentrera sig (fokusera)

Målsättning på kort sikt:
Återberätta en berättelse (röd tråd)
Klockan, kvart

Målsättning på lång sikt:
Arbeta mycket fokuserat.Skolan:
Klockpussel och andra klockuppgifter.
Sekvensbilder.

Föräldrar:
Lyssna när N [elevens namn] berättar.
Prata om tid.

Elev:
Försöka koncentrera sig på uppgiften.