12121031

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
skrivstil
mellanled i matte
veckodagar, månader, årstider

– Socialt:
Samarbeta med andra elever

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Stavning
Positionssystemet
Automatisering av lilla -, stora +

-Social utveckling:
Tala starkare i klassrummet

Målsättning på kort sikt:
dubbelteckning
tiotal, hundratal
säker på lilla och stora +

Målsättning på lång sikt:
Klara målen i nationella proven i år 5.Skolan:
Uppgifter med dubbelteckning.
Övningar med positionssystemet
2-minutare

Föräldrar:
Läsa mer.

Elev:
Träna mer