12121011

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
Sv: Bra på att läsa böcker, även ty.
Skriva låtar, Kulvagnen
Ma: Räkna + och -, bra på problemlösning

– Socialt:
Tala tydligt och lugnt, läsa lugnt,
Bra på att lyssna
Du är en person man kan lita på.

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
Sv: Låna tjockare böcker
skriva fina bokstäver
Ma: Klockans minuter, multiplikation

– Social utveckling:
Att följa dem. beslut.

Målsättning på kort sikt:
Träna klockans minuter
Läs tjocka böcker
Multiplikation tabell 2, 5

Målsättning på lång sikt:
Målen i åk 2 Skolan:
Namn 1 Namn 2

Föräldrar:
mamma Namn
pappa Namn

Elev
Namn