12121014

Elevens starka sidor
– Kunskapsmässigt:
duktig på matte – kan multipl.tab. t.o.m. 10 – bra på problemlösning, bra taluppf.
läser och förstår mkt. bra

– Socialt:
tar bra ansvar för läxor, ordningsam
är aldrig inblandad i konflikter

Sidor eleven kan utveckla
– Kunskapsutveckling:
utveckla skrivandet, sagor berättelser och recensioner

– Social utveckling:
att koncentrera sig bättre
bli bättre på att vara tyst i saml.

Målsättning på kort sikt:
skriva berättelser
träna och att bli bra på att anv. stora skiljet.
kunna skriva recension till en biblioteksbok.

Målsättning på lång sikt:
Att kunna skriva texter med rätt skiljetecken och stor bokstav.Skolan:
hjälper till med mtr.

Föräldrar:
lyssna när du läser

Elev:
ta ansvar för att vara tyst i saml.