12121032

Elevens starka sidor

Kunskapsmässigt:
Praktiska ämnen

Socialt:
Vill vara vän. Är en god kamrat!

Kunskapsutveckling:
Utveckla läsförmåga

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Fortsätta vara ”vaken” på lektionerna (eng) Vara med på simträningen.

Målsättning på lång sikt:
Öva upp läsförmåga

Skolan:
Mentor har kontakt med föräldrar!

Föräldrar och elev:
Hjälpa till med läggtider!