12121033

Elevens starka sidor

Kunskapsmässigt:
Ma, Idrott och Engelska. SO

Socialt:
Bra kompis
Känner hur andra mår.

Kunskapsutveckling:
Hemkunskap

Social utveckling:
Prata mer på lektionerna

Målsättning på kort sikt:
Prata mer på lektionerna

Målsättning på lång sikt:
MVG i SO 1§och MaSkolan:
Fråga även om du ej räcker upp handen.
Påminna om målen.

Föräldrar:
Ge möjlighet till att laga mat en kväll i veckan.

Elev:
Räcka upp handen.