12121094

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är en ambitiös elev som kommer i tid, har material med sig och tar ansvar för sin inlärning.
[elev] är duktig på idrott/fotboll
3 mål > Grattis

Socialt:
Är alltid trevlig och kan samarbeta med alla i klassen. [elev] är en bra kompis o. ställer upp för de andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Förbättring i ämnet Sv. Läsning, redovisning

Social utveckling:
[elev] kan försöka bli lite tuggare!
Tro på sig själv!

Målsättning på kort sikt:
Glöm inte läxorna!

Målsättning på lång sikt:
Jobba lite bättre på sv. kanske höja betyget!?Skolan:
lärarna finns på plats! Våga fråga!

Föräldrar kan:
lyssna på läxorna, prata med Niklas om uppgifterna.

Elev:
Niklas kommer ihåg läxan och tar hem uppgifterna till prov i god tid.
Obs – Läsning!

12121151

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
10-kompisarna, tvillingarna

Socialt:
Hjälpsam
En person att lita på

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Räkna tal upp till 100.
Läsa texter.

Social utveckling:
Uthållighet

Målsättning på kort sikt:
Klockan, halvtimme
Räkna pengar;
Lilla subtraktionstabellen.

Målsättning på lång sikt:
Flyt i läsningen.Skolan:
Träna läsning; [namn] (spec.lär)

Föräldrar
Räkna pengar,
Klockan

Elev:
Läser varje dag 1 sida
Skriver varje dag 2 meningar
Träna uthållighet.

12121150

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Skriver väl.

Socialt:
Arbetar koncentrerat.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Öka läshastigheten.

Social utveckling:
tala med starkare röst.

Målsättning på kort sikt:
Lilla subtraktionstabellen.
Läsa Nivå 5 Stjärnsvenska.

Målsättning på lång sikt:
Målen i 2:an.Skolan:
Träna läsning.
2-min.papper Lilla minus

Föräldrar:
Läsa och räkna,

Elev:
Läsa böcker
Ta hem matteläxa,

12121149

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
+, -, tiokompisarna
Gott ordförråd

Socialt:
Hjälpsam

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Läsning

Social utveckling:
Koncentration

Målsättning på kort sikt:
Veckodagar
Känna igen och kunna skriva alla bokstäver.

Målsättning på lång sikt:
Kunna läsa med flyt.Skolan:
Träna bokstäver Spec.lär
Träna läsning

Föräldrar:
Läsprojekt (läsa varje dag 1 sid)
Skriva 2 meningar varje dag.
Veckodagarna

ElevBokstäver
Siffror

12121148

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Läser gärna böcker.
Skriver noggrannt.

Socialt:
En person som man kan lita på.
Tar ansvar.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Klockan,
Huvudräkning

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Räkna pengar,
Klockan
Bli säker på 10-kompisarna. 17/1 -07

Målsättning på lång sikt:
Målen i 2:anSkolan:
2 minuterspapper (huvudräkning)
Klockan

Föräldrar:
Klockan
Pengar

Elev:
Räkna pengar.
Träna klockan.

12121147

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Matte

Socialt:
Bra kompis,
Hjälpsam,
tar ansvar

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Läsa textremsorna på TV.
Flyt i läsningen.

Social utveckling:
Våga ta större plats, prata mer,

Målsättning på kort sikt:
Klockan
Multiplikation – 5:ans tabell

Målsättning på lång sikt:
2:ans målSkolan:
Tabellbok
Träna läsning

Föräldrar:
Klockan

Elev:
Läsa textremsorna på TV
Klockan

12121137

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Mycket duktig muntligt; kan diskutera och motivera sina åsikter på ett bra sätt. Tar ansvar för sin egen inlärning

Socialt:
Tar ansvar i gruppen; positiv kraft i klassen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] kan utveckla sitt skriftspråk både i en och sv. Jobba medvetet med sina texter.
[elev] behöver blir säkrare i algebra och ekvation.

Social utveckling:
Fortsätta vara en positiv kraft i klassen.

Målsättning på kort sikt:
försöka bli säkrare på algebra och ekvation. Jobba hemma till jul. Få extra repetitionsupg.
Mentor pratar med [namn]. Utv. vid jul med [samma namn].

Målsättning på lång sikt:
Klara målen för åk 9 i ma.Skolan:
Få extrauppg och stöd av malärare för att nå målen på kort sikt.

Föräldrar:
Påminna och ma och stötta [elev].

Elev:
Ta hem extrauppg i ma. Jobba helst lite varje dag.

12121136

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är mycket duktig i ma och en.
[elev] kan framföra sina åsikter för det mesta på ett bra sätt. (elev) är självständig.

Socialt:
[elev] trivs och har kompisar i klassen
Samarbetar oftast bra och är mycket självständig.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Delta mer aktivt i de flesta ämnen.
[elev] ska försöka vara mer muntligt aktiv i spanska.

Social utveckling:
Träna på att våga visa att jag kan vara hjälpsam och omtänksam.

Målsättning på kort sikt:
[elev] ska försöka säga några meningar på spanska, på varje lekt fr o m v 46.

Målsättning på lång sikt:
[elev] ska vara mer engagerad på lektioner,
Visa mer sina förmågor; delta aktivt diskussioner.Skolan:
Vi kan uppmuntra och stötta [elev] på lektionerna till mer aktivitet.

Föräldrar:
Fortsätta att stötta [elev] i skolarbetet.

Elev:
Jobba mot de målsättningar vi satt upp idag.

12121135

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev]s starka sida är musiken och är duktig i en – har språkkänsla.

Socialt:
[elev] tillför mycket lugn och stabilitet i klassen. [elev] är ansvarafull och noggrann i ditt arbete.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] kan visa sig mer aktiv muntligt på alla lekt – visa mer att han kan, förstår och har synpunkter. [elev] kan prata mer en på lekt.

Social utveckling:
Våga vara mer aktiv muntligt i grupp.

Målsättning på kort sikt:
[elev] ska försöka fr v 47 prata en med [lärare] i naturliga situationer.

Målsättning på lång sikt:
[elev] blir aktivare muntligt i alla ämnen.Skolan:
Stötta [elev] på lekt – uppmärksamma honom, ställa frågor osv.

Föräldrar:
Fortsätta stötta [elev] i skolarbetet.

Elev:
[elev] tar ansvar för att prata en så mycket på lekt.

12121134

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Jobbar bra när du är koncentrerad. Duktig muntligt i sv. duktig i hemk.

Socialt:
Öppen och för det mesta en positiv kraft i klassen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Våga visa sig muntligt på en-lektioner – Våga lita på sig själv – våga göra fel. Jobba med SO-läxor hemma – utnyttja EVA-tid + SVEN lekt. [elev] vill få mer inf och förklaring i SO.

Social utveckling:
[elev] behöver stärka sitt självförtroende, behöver bli stöttad i detta. [elev] måste ta för sig av den hjälp och stöd som finna.

Målsättning på kort sikt:
[elev]
ska försöka koncentrera sig på skolarbetet och inte det som är utanför. Måste ta hem läxor, hålla reda på provtider. Stämma av med [mentor] varje vecka.

Målsättning på lång sikt:
Nå målen i sv, ma och en.Skolan:
Få den extra hjälp och stöd du behöver av SO-lärare, ma-lärare och mentor.

Föräldrar:
Hjälpa och stötta [elev] med läxor.

Elev:
Vara ärlig, ta hem läxor, förbereda sig till prov. Inte komma med bortförklaringar.