12121094

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är en ambitiös elev som kommer i tid, har material med sig och tar ansvar för sin inlärning.
[elev] är duktig på idrott/fotboll
3 mål > Grattis

Socialt:
Är alltid trevlig och kan samarbeta med alla i klassen. [elev] är en bra kompis o. ställer upp för de andra.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Förbättring i ämnet Sv. Läsning, redovisning

Social utveckling:
[elev] kan försöka bli lite tuggare!
Tro på sig själv!

Målsättning på kort sikt:
Glöm inte läxorna!

Målsättning på lång sikt:
Jobba lite bättre på sv. kanske höja betyget!?Skolan:
lärarna finns på plats! Våga fråga!

Föräldrar kan:
lyssna på läxorna, prata med Niklas om uppgifterna.

Elev:
Niklas kommer ihåg läxan och tar hem uppgifterna till prov i god tid.
Obs – Läsning!