12121151

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
10-kompisarna, tvillingarna

Socialt:
Hjälpsam
En person att lita på

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Räkna tal upp till 100.
Läsa texter.

Social utveckling:
Uthållighet

Målsättning på kort sikt:
Klockan, halvtimme
Räkna pengar;
Lilla subtraktionstabellen.

Målsättning på lång sikt:
Flyt i läsningen.Skolan:
Träna läsning; [namn] (spec.lär)

Föräldrar
Räkna pengar,
Klockan

Elev:
Läser varje dag 1 sida
Skriver varje dag 2 meningar
Träna uthållighet.