12121150

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Skriver väl.

Socialt:
Arbetar koncentrerat.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Öka läshastigheten.

Social utveckling:
tala med starkare röst.

Målsättning på kort sikt:
Lilla subtraktionstabellen.
Läsa Nivå 5 Stjärnsvenska.

Målsättning på lång sikt:
Målen i 2:an.Skolan:
Träna läsning.
2-min.papper Lilla minus

Föräldrar:
Läsa och räkna,

Elev:
Läsa böcker
Ta hem matteläxa,