12121149

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
+, -, tiokompisarna
Gott ordförråd

Socialt:
Hjälpsam

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Läsning

Social utveckling:
Koncentration

Målsättning på kort sikt:
Veckodagar
Känna igen och kunna skriva alla bokstäver.

Målsättning på lång sikt:
Kunna läsa med flyt.Skolan:
Träna bokstäver Spec.lär
Träna läsning

Föräldrar:
Läsprojekt (läsa varje dag 1 sid)
Skriva 2 meningar varje dag.
Veckodagarna

ElevBokstäver
Siffror