12121148

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Läser gärna böcker.
Skriver noggrannt.

Socialt:
En person som man kan lita på.
Tar ansvar.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Klockan,
Huvudräkning

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Räkna pengar,
Klockan
Bli säker på 10-kompisarna. 17/1 -07

Målsättning på lång sikt:
Målen i 2:anSkolan:
2 minuterspapper (huvudräkning)
Klockan

Föräldrar:
Klockan
Pengar

Elev:
Räkna pengar.
Träna klockan.