11111022

att bli säkrare på division
att bli säkrare på enheter
att bli säker på ordklasserextra övningar
övningar på datorn
väga och mäta hemma[lärare]
[mamma]
[elev]

11111021

att bli säkrare på enheter i matematik
att bli säker på digital tidextra övningar
öva enheter hemma (väga, mäta, baka)
övningar på datorn
övningar hemma[lärare]
[mamma]
[elev]

11111020

att bli säkrare på division
att bli säker på 7:ans och 8:ans tabellerextra uppgifter
övningar på datorn
föräldrarna övar hemma[lärare]
[mamma]
[pappa]

11111019

att utveckla förmåga att lösa matematiska problem
träna handskrivningextra uppgifter
skriva en sida i veckan hemma[lärare]
[mamma]
[pappa]
[elev]

11111018

att bli säkrare på division
att träna på att skriva berättelserextra uppgifter
övnigar vid datorn
mamma och pappa tränar division hemma
göra tankekartor
skriva till bilder[lärare]
[elev]
[mamma]

11111017

att bli säker på multiplikationstabellen
att utveckla förmågan att lösa matematiska problemextra övningar
övningar vid datorn
regelbundna övningar hemma[lärare]
[pappa]

11111016

att bli säkrare på division
att utveckla förmåga att lösa matematiska problemextra övningar
övningar vid datorn
övningar att göra hemma[lärare]
[mamma] (mamma)
[elev]

11111015

att bli bättre att läsa
att kunna läsa högt inför klassen[elev] läser minst 15 min varje skoldag hemma för mamma eller pappa.
[läraren] hjälper till att ta fram lämpliga texter ex. folksagor, som förbereds hemma och läses upp för klassen.[lärarens förnamn]
[mammans och pappans förnamn]
[elevens förnamn]

11111014

att bli säkrare på enheter i matematik
att bli säker på digital tidextrauppgifter
mäta och väga hemma
övningar på datorn
övningar hemma[lärarens förnamn]
[elevens för- och efternamn]
[mammans för- och efternamn]

11111013

att bli säkrare på engelska verb
att bli säker på multiplikationstabellen
även gånger 10, 100 och 1000extra övningar
övningar vid datorn
tabellträning hemma[lärarens och ?:s förnamn]
[elevens för- och efternamn]
[pappans för- och efternamn]