11111018

att bli säkrare på division
att träna på att skriva berättelserextra uppgifter
övnigar vid datorn
mamma och pappa tränar division hemma
göra tankekartor
skriva till bilder[lärare]
[elev]
[mamma]