11111019

att utveckla förmåga att lösa matematiska problem
träna handskrivningextra uppgifter
skriva en sida i veckan hemma[lärare]
[mamma]
[pappa]
[elev]