11111020

att bli säkrare på division
att bli säker på 7:ans och 8:ans tabellerextra uppgifter
övningar på datorn
föräldrarna övar hemma[lärare]
[mamma]
[pappa]