11111021

att bli säkrare på enheter i matematik
att bli säker på digital tidextra övningar
öva enheter hemma (väga, mäta, baka)
övningar på datorn
övningar hemma[lärare]
[mamma]
[elev]