11111022

att bli säkrare på division
att bli säkrare på enheter
att bli säker på ordklasserextra övningar
övningar på datorn
väga och mäta hemma[lärare]
[mamma]
[elev]