11111023

* Bli bättre på gångertabellerna. (2-9)
* Bli bättre på att ta med saker från och till skolan.
* Inte skriva så hårt.* Träna, på dataspel. Träna med [namn (speciallärare?)].
* Lägg i sakerna direkt. Titta på Kompisen lägger ner. – Större ryggsäck. – Pappa hjälper till att lägga ner.
* Tänka på hur jag håller pennan. Använda stiftpenna.* [elev, pappa, spec.lärare]
* [elev, pappa, lärare]
* [elev, lärare]