11111024

1. Bli säkrare i engelska
2. Komma till ro vid läsning.
3. Tänka på att inte hamna i konflikter1. Träna på glosor i meningar.
Kortövningar hemma och i skolan.
2. [elev] läser en bestämd bok. Hemifrån
3. Gå ifrån situationen. Ej starta1. [elev], föäldrar, [lärare]
2. [elev], föäldrar, [lärare]
3. [elev]