11111025

1. Komma i tid på morgonen.
2. Få större utmaningar i engelska.
* Marilyne Monroe1. Malin tar ansvar för sina morgonrutiner.
Gå senast 7.30. Cykla senast 7.40. Lägga sig på bestämda tider.
2. Få extrauppgifter i engelska1. [elev], föäldrar
2. [lärare]