11111017

att bli säker på multiplikationstabellen
att utveckla förmågan att lösa matematiska problemextra övningar
övningar vid datorn
regelbundna övningar hemma[lärare]
[pappa]