11111016

att bli säkrare på division
att utveckla förmåga att lösa matematiska problemextra övningar
övningar vid datorn
övningar att göra hemma[lärare]
[mamma] (mamma)
[elev]