11111015

att bli bättre att läsa
att kunna läsa högt inför klassen[elev] läser minst 15 min varje skoldag hemma för mamma eller pappa.
[läraren] hjälper till att ta fram lämpliga texter ex. folksagor, som förbereds hemma och läses upp för klassen.[lärarens förnamn]
[mammans och pappans förnamn]
[elevens förnamn]