11111030

1. [elev] läser 15 min varje dag ca 18.00 hemma.
2. [elev] läser en bestämd bok i skolan. (högt och tyst).
3. kunna koncentrera sig bättre.1. [elev] läser hemma
2. [elev] läser högt och tyst i skolan.
3. Inte gå runt, sitta själv långt fram. Räcka upp handen, sitta själv. ”Strunta” i andra.1. [elev], mamma. pappa
2. [elev], [lärare].
3. [elev], Ansvarig lärare.

11111023

* Bli bättre på gångertabellerna. (2-9)
* Bli bättre på att ta med saker från och till skolan.
* Inte skriva så hårt.* Träna, på dataspel. Träna med [namn (speciallärare?)].
* Lägg i sakerna direkt. Titta på Kompisen lägger ner. – Större ryggsäck. – Pappa hjälper till att lägga ner.
* Tänka på hur jag håller pennan. Använda stiftpenna.* [elev, pappa, spec.lärare]
* [elev, pappa, lärare]
* [elev, lärare]

11111013

att bli säkrare på engelska verb
att bli säker på multiplikationstabellen
även gånger 10, 100 och 1000extra övningar
övningar vid datorn
tabellträning hemma[lärarens och ?:s förnamn]
[elevens för- och efternamn]
[pappans för- och efternamn]

11111004

att bli säkrare på division
att bli säkrare på digital tid
att våga prata inför klassen[lärare] letar fram extra övningar
träna Ferde då och då vid datorn
[elev] tränar hemma för mor och far
läser därefter upp ett stycke inför klassen[lärarens namn]
[elevens namn]
mamma och pappa

12121143

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Gör vad han ska. Sköter tex läxor och arbete i skolan
Har bra förkunskaper.

Socialt:
Fungerar bra. [oläsligt] med kompisar och är oftast lugn.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Motsvarar inte riktigt den bilden [mentors initialer] + pappa har i bild & SO [SO understruket].

Social utveckling:
Fungerar bra.

Målsättning på kort sikt:
Satsa extra på SO.
Ha en seriösare inställning till bild.

Målsättning på lång sikt:
[Pil från ”Målsättning på kort sikt”.]
Aldrig sätta sig vid datorn utan böcker till nästa lektion.Skolan:

Föräldrar:
Påminna. Prata. Fråga hur det går. > BILD
Hjälpa till mer med SO-läxor.

Elev:

12121142

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Suger åt sig kunskap bra.
Upplever sig duktig i språk.

Socialt:
Fungerar i klassrummet.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Ta tag i hemarbetet i tid.
Inte repetera i sista stund.

Social utveckling:
Försöka närma sig några av tjejerna i klassen.

Målsättning på kort sikt:
[Pil från ”Social utveckling”]

Målsättning på lång sikt:
Må bättre.Skolan:
Ringa varandra [pil mot ”Föräldrar”]

Föräldrar:
[Pil mot ”skolan”]

Elev:

12121132

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är duktig i språk, deltar aktivt på lektioner och tar ansvar för sina läxor och prov.

Socialt:
Trivs i klassen, kan samarbeta och tar ansvar för gruppen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] ska försöka prata mer en på lektionerna – kan mycket. Ska försöka jobba lite saktare och mer på djupet.

Social utveckling:
Försöka fortsätta vara en som tar ansvar för gruppen – en positiv kraft.

Målsättning på kort sikt:
Vara på lekt. Har jag förhinder prata med sin mentor.

Målsättning på lång sikt:
Försöka satsa på minst VG i nägra ämnen (en, sl) och klara målen för ma.Skolan:
Uppmuntra [elev] att vara aktiv muntligt i språk

Föräldrar:
Stötta [elev] i skolarbetet.

Elev:
Bry sig mer om skolan, försöka satsa och ha tålamod.

12121131

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] har lätt för språk, tar ansvar för allt sitt skolarbete, jobbar lugnt och koncentrerat

Socialt:
[elev] behöver prata mer i en ? sp.
Våga lita på sin förmåga och känna att du vågar visa dig i gruppen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Utveckla det muntliga i språk. Komma ihåg läxan i hemkunskap till månd.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Planera läxor bättre. Mentor skickar hem prov- och läxschema.

Målsättning på lång sikt:
Så småningom bli mer och mer aktiv muntligt i språkämnen.Skolan:
Stötta [elev] på bästa sätt ex mentor pratar med en-lärare. Påminna om läxor och prov.

Föräldrar:
Försöka stötta [elev] med läxor och prov.

Elev:
Ta hem läxböcker, anteckna i kalender. försöka säga något på en och sp vid varje lektion.

12121126

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Spanskan är roligt.
NO
SO

Socialt:
[elev] är mycket duktig på att samarbeta med andra.
Mycket målmedveten och ambitiös.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Bild – vill bli bättre på att måla
Id – våga komma med egna förslag och visa att hon verkligen vill

Social utveckling:
Ta mer plats och våga säga mer.

Målsättning på kort sikt:
Skriv upp idrottsaktiviteter och reagera när det blir för enformig
Våga svara

Målsättning på lång sikt:
Våga stå för sina åsikter och vara muntligt aktiv i alla ämnen.Skolan:
Uppmuntra och ge feedback (respons)

Föräldrar:
Påminna om målsättnignar
Uppmuntra och ge respons

Elev:
Be [namn] ocm tips hur du kan bli bättre
Räcka upp handen mer, våga även när du inte är 100 % säker!