11111040

1. Tro mera på sig själv.
2. Läsförståelse.
3. få bättre uttal i engelska.1. Strunta i andra. Jobba i matte. räcka upp handen (Ma). files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Jobba med veckans ord.
2. Läsa varje dag. högt och tyst. Fråga frågor + i skolan. files files.log index.php iup_data.txt license.txt paper_data.txt populate_iup.sh populate_skrivbanken.sh readme.html wp-activate.php wp-admin wp-blog-header.php wp-comments-post.php wp-config-sample.php wp-config.php wp-content wp-cron.php wp-includes wp-links-opml.php wp-load.php wp-login.php wp-mail.php wp-settings.php wp-signup.php wp-trackback.php xmlrpc.php Läsa långsamt.
3. Läsa engelska högt. Hemma + i skolan.
Film, musik.1. [elev], Föräldrar, Lärare,
[lärare].
2. [elev], Föräldrarna, [lärare].
3. [elev], Föräldrarna, [lärare]. Ingen underskrift alls!
därför heller ingen kunskap om medverkande förälder.

11111020

att bli säkrare på division
att bli säker på 7:ans och 8:ans tabellerextra uppgifter
övningar på datorn
föräldrarna övar hemma[lärare]
[mamma]
[pappa]

11111019

att utveckla förmåga att lösa matematiska problem
träna handskrivningextra uppgifter
skriva en sida i veckan hemma[lärare]
[mamma]
[pappa]
[elev]

11111017

att bli säker på multiplikationstabellen
att utveckla förmågan att lösa matematiska problemextra övningar
övningar vid datorn
regelbundna övningar hemma[lärare]
[pappa]

11111008

att lära sig mer om svensk grammatik
att bli säker på enheter i matematikextra övningar
grammatikboken
väga och mäta hemma[lärarens namn]
[mammas namn]
[elevens namn]
[pappas namn]

12121057

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Engelska och svenska

Socialt:
Omtänksam lyhörd. Diplomatisk

Kunskapsutveckling:
Matte
So

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Att öka förståelsen i spanska.

Målsättning på lång sikt:
Att nå målen för MVG i eng + sv.Skolan:
Finns möjlighet att sitta mer ostört under matte-lektionerna.

Föräldrar:
– (deltog ej)

Elev:
Fokusera på skolarbetet under lektionerna. Planera hemarbetet.

12121137

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Mycket duktig muntligt; kan diskutera och motivera sina åsikter på ett bra sätt. Tar ansvar för sin egen inlärning

Socialt:
Tar ansvar i gruppen; positiv kraft i klassen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] kan utveckla sitt skriftspråk både i en och sv. Jobba medvetet med sina texter.
[elev] behöver blir säkrare i algebra och ekvation.

Social utveckling:
Fortsätta vara en positiv kraft i klassen.

Målsättning på kort sikt:
försöka bli säkrare på algebra och ekvation. Jobba hemma till jul. Få extra repetitionsupg.
Mentor pratar med [namn]. Utv. vid jul med [samma namn].

Målsättning på lång sikt:
Klara målen för åk 9 i ma.Skolan:
Få extrauppg och stöd av malärare för att nå målen på kort sikt.

Föräldrar:
Påminna och ma och stötta [elev].

Elev:
Ta hem extrauppg i ma. Jobba helst lite varje dag.

12121130

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] tycker att det går mycket bra i hk, sl och ma.

Socialt:
Tillför mycket lugn och stabilitet i klassen.
Ansvarsfull i alla lägen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] ska försöka höras och synas mycket mer på en-lektionerna.

Social utveckling:
Fortsätta vara en lugn och stabil person i klassen.

Målsättning på kort sikt:
[elev] ska varje en-lektion räcka upp handen och på varje en-lektion såga någon mening på en.

Målsättning på lång sikt:
Kämpa mer med en för att nå målen åk 9.Skolan:
Uppmuntra och stötta [elev] för att målen i en ska nås.

Föräldrar:
Stötta [elev] i skolarbetet.

Elev:
Visa mig mer aktiv på en-lektioner.
Våga visa vad jag kan – våga göra fel.

12121117

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
NO, SO, Ma

Socialt:
Kan samarbeta med andra, tar ansvar för sitt lärande
Är duktig på att argumentera och står för sin åsikt.
Är nyfiken!

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Bild
Svenska (grammatik, läsning)

Social utveckling:
utveckla ett intresse för nutidsfrågor

Målsättning på kort sikt:
– be bibliotekarien om tipps om läsning
be [lärarnamn] om lite extra hjälp

Målsättning på lång sikt:
lära sig rita
utveckla en läsvanaSkolan:
Bibliotekarien: hjälp med att hitta intressanta böcker
[lärarnamn]: lite extratipps
[lärare] och [lärare] lite extrakoll på svenskan

Föräldrar:
hålla koll på läsning och ge tipps om böcker

Elev:
fråga [namn], sätta igång med läsningen

12121113

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är allmänn bildad. [elev] är starkast i SO och även väldigt duktig på spanska och svenska.

Socialt:
[elev] har lätt för att få kompisar och är en bra kompis.
[elev] är väldigt framåt och har lätt för att prata med vuxna.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] behöver träna på att redovisa inför gruppen.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
VG i id, slöjd, bild, Mu,
MVG i Sp och SO

Målsättning på lång sikt:
MVG i de flesta ämnenaSkolan:
Mer arbetsro

Föräldrar:
hjälper till med läxorna.

Elev:
våga säga sina åsikter