12121113

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är allmänn bildad. [elev] är starkast i SO och även väldigt duktig på spanska och svenska.

Socialt:
[elev] har lätt för att få kompisar och är en bra kompis.
[elev] är väldigt framåt och har lätt för att prata med vuxna.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] behöver träna på att redovisa inför gruppen.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
VG i id, slöjd, bild, Mu,
MVG i Sp och SO

Målsättning på lång sikt:
MVG i de flesta ämnenaSkolan:
Mer arbetsro

Föräldrar:
hjälper till med läxorna.

Elev:
våga säga sina åsikter