12121112

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är duktig på svenska och även bild.

Socialt:
[elev] trivs i klassen och med sina kompisar.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] ska börja med att räcka upp handen på lektionerna. [elev] ska sköta engelska läxor bättre.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
[elev] ska börja prata mer på lektionerna.
VG i spanska

Målsättning på lång sikt:
MVG i svenska VG i allt annat.
Vill komma in på Växjö Fria Gymnasiet.Skolan:
lärarna ställer ditekt frågor till [elev].

Föräldrar:
hjälper till med läxorna.

Elev:
Ska börja delta mer i undervisningen.