12121111

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Bra på skriftliga prov. [elev] är bra på S.O.

Socialt:
[elev] har lätt för att få kompisar. Hon är snäll och omtänksam.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] behöver träna på att redovisa och prata inför andra.

Social utveckling:
Behöver lära känna flera i [ort].

Målsättning på kort sikt:
Räcker upp handen på lektionerna.

Målsättning på lång sikt:
MVG i S.O.
VG i de flesta ämnena.Skolan:
försöka ställa direkta frågor till [elev]

Föräldrar:
fortsätta att stöder med läxorna

Elev:
Räcka upp handen på varje lektion.