12121110

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är duktig på S.O. Är duktig i engelska när han vill. Duktig på slöjd och idrott.

Socialt:
[elev] har lätt för att få kompisar. [elev] är omtänksam och omtyckt.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Börja ta hem läxorna. Lägga ner mer tid på skolan.
[elev] ska prata mindre på lektionerna.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Jobba med läxorna hemma. Redovisa böckerna på SV.
Prata mindre på lektionerna.

Målsättning på lång sikt:
MVG i SO och Id.
VG i Sv och EnSkolan:

Föräldrar:
Hjälper till med läxorna. Fråga efter läxor.

Elev:
Sluta att prata på lektionerna. [elev] ska lyssna bättre på lärarna.