12121109

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är duktig på id och HK. Hon är duktig på sköta läxorna.

Socialt:
[elev] är mycket social och har många kompisar.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] måste jobba mer med engelska. [elev] ska börja med att räcka upp handen på lektionerna.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
MVG i id
VG i HK, slöjd, musik

Målsättning på lång sikt:
VG i SV
Klara G i enSkolan:
Extra hjälp med engelska på EVA

Föräldrar:
hjälper med läxorna.

Elev:
Öva engelska.