12121108

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Duktig på att lyssna, och på datorer, bra på sp.

Socialt:
[elev] har lätt för att få kompisar. Är glad och social.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
behöver bli bättre på att sköta läxorna i en och HK.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
[elev] ska börja ta hem en HK böckerna på fredagarna.
Ska försöka bli bättre på Sv.

Målsättning på lång sikt:
Klara minst G i alla ämnen.Skolan:

Föräldrar:
hjälper med läxorna

Elev:
Måste ta hem böckerena och tala om när han har prov.